Vuokralaisen aiheuttama kosteusvaurio kph:ssa?


Asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain 25 §:n 1. ja 2. momentin mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti tai laiminlyönnillään taikka muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolie.

Sanotun lain 24 §:n mukaan vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Tässä riidassa oli suihkun käytöstä aiheutunut ympäröville rakenteille vahinko, jonka korjaaminen maksoi 22.000euroa taloyhtiölle. Yhtiössä oli kylpyammeet, joissa suihkua piti käyttää. Taloyhtiö vaati korvauksia vuokralaiselta. Korvauksia ei vaadittu osakkeenomistajalta, joka olisi voinut olla myös mahdollista sillä perusteella, jos osakkeenomistaja on menetellyt huolimattomasti jättämättä ohjeistamatta vuokralaista vai tämä ei ollut kantasuomalainen ja sillä perusteella että ei ole käynyt tarkastamassa huoneistoa vuokralaisen vaihtuessa jolloin vauriot olisi voitu havaita. Mutta nyt taloyhtiö kohdisti vaatimukset vuokralaiseen.

Kysymys on tämänkaltaisissa riidoissa näyttötaakasta. Epäselväksi on jäänyt milloin vahinko on tapahtunut, milloin vauriot on havaittu, milloin niistä on ilmoitettu. Käräjäoikeus päätyi katsomaan että näyttötaakka on vuokralaiselle ja vuokralainen on menetellyt tuottamuksellisesti käyttäessään suihkua väärin ja vahingot olivat aiheutuneet tästä. Hovioikeus puolestaan katsoi että näyttötaakka oli taloyhtiöllä ja päätyi siihen, että asiat olivat jääneet epäselviksi ja näyttämättä, joten vuokralaisen ei voitu katsoa menetelleen huolimattomasti. Korjauskulut jäivät näin taloyhtiön maksettavaksi. Taloyhtiön vakuutus ei taas välttämättä korvaa vahinkoa koska se ei ole yllättävä ja ennalta-arvaamaton. Kustannukset siirtyvät silloin vastikkeisiin ja osakkeenomistajien maksettaviksi.

Katso tapaus
Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 860
Antamispäivä 16.6.2015

Katso myös toinen tapaus

Helsingin hovioikeus 31.5.2018