Osakkaan ilmoitusvelvollisuus ja reklamointi asunnon virheistä?

Osakkaan velvollisuus on huolehtia asunnostaan ja ilmoittaa yhtiölle välittömästi asunnon virheistä. Asuntoa on huolellisesti hoidettava ja valvottava (mm. vuokralaisia). Jos tämä laiminlyödään, siitä voi seurata vahingonkorvausvastuu. AOYL 4 luvun 8 § ei säädetä seurauksista, eikä se ole varsinainen reklamaatiosäännös, jossa osakkeenomistaja menettäisi oikeutensa vaatia korvausta yhtiöltä, vaan siinä asetetaan osakkeenomistajalle myötävaikutusvelvollisuus yhtiölle aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi.


Kyseessä oli alla taloyhtiön suorittama kylpyhuoneen korjaus. Urakoitsija oli tehnyt työn huolimattomasti. Eli osakas ei ollut aiheuttanut virhettä. Sen sijaan osakas oli laiminlyönyt ilmoittaa vioista heti ne havaittuaan. Jutussa osakas vaati myöhemmin vahingonkorvausta urakoitsijan virheellisestä työstä suoraan taloyhtiöltä, joka oli tilannut, valvonut ja vastannut työstä. Taloyhtiö kiisti osakkaan vaatimukset sillä perusteella, että osakas oli laiminlyönyt ilmoittaa ajoissa virheistä. Olennaista oli että asiassa ei ole edes väitetty, että väitetty vahinko olisi osaksikaan aiheutunut A:n ilmoituksen laiminlyönnistä. Vahinkohan oli urakoitsijan työvirhe. Ei osakas siitä vastaa.

Käräjäoikeus ja hovioikeus hylkäsivät osakkaan vahingonkorvausvaatimukset. Mutta Korkein Oikeus hyväksyi vaatimuksen perusteet ja palautti asian vahingonkorvausten osalta hovioikeuden uudelleen käsiteltäväksi.

Urakoitsija olisi tapauksessa tekijänä vastuussa työvirheistä. Se ei ollut tässä riidassa kuitenkaan riidan kohde. Osakas olisi voinut vaatia korvausta myös urakoitsijalta mutta jostain syystä näin hän ei ollut tehnyt.

Lue koko tapaus: