Yhtiö vastaa rakenteiden vaurioitumisesta ja korjaamisesta. Osakas vastaa huolimattomuudellaan aiheuttamasta vahingosta. Kph suihkun tulviminen aiheuttaa joskus isot vahingot alapuolisille huoneistoille. Johtuuko tulviminen osakkaan nukahtamisesta suihkuun vai viemärin tukkeutumisesta. Yhtiö on velvollinen esittämään näyttöä siitä että vahinko on osakkaan aiheuttama. Muuten vahinko jää yhtiölle. Kysymys on luotettavan näytön esittämisestä. Alla käräjäoikeus päätyi kohtuullistamaan vahinkoa laittamalla riidan puoliksi alla kuvatulla tavalla. Hovioikeus vahvisti tuomion. Oikeudenkäyntikulut menivät kummallekin.

Käräjäoikeus:

"Edellä on jo todettu, että kukaan viemärin kunnosta kertoneista henkilöistä ei ole ollut täysin vailla sidoksia asiassa eikä kenenkään kertomusta voida siten lähtökohtaisesti pitää toista luotettavampana. Viemärissä on jossain vaiheessa ollut tukos Anttt-Sattten vakuutusyhtiölle lähettämän viestin perusteella. Vakuutusyhtiön päätöksestä ilmenee vain se, että yhtiön edustajien ja huoltomiehen antamien tietojen perusteella vakuutusyhtiö on tehnyt johtopäätöksen, jonka mukaan viemärin toiminta on estynyt ulkoisesta syystä eikä tukkeumasta. Muuta näyttöä kuin edellä todettu viesti, päätös ja asianosaisten kertomukset yhtiön viemärien tai Wxxxin viemärin hyvästä tai huonosta toiminnasta ei ole esitetty. Käräjäoikeuden arvion mukaan tämän näytön perusteella viemärin putkessa ollutta tukosta tai viallisuutta tapahtumahetkellä ei voida sulkea pois. Asia jää epäselväksi.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet ja vesi-, viemäri ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Edellä on todettu lain esitöissä otetun kantaa siihen, miten kunnossapitovastuu jakautuu, jos vahingon syy jää epäselväksi. Silloin noudatetaan kunnossapitoa koskevia sääntöjä. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei toisaalta ole kysymys lain esitöissä mainitusta osakkaan laitteen rikkoontumisesta. Tässä asiassa on kysymys kuitenkin asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuun ulottuvuudesta. Vahingon aiheutumisen syy on jäänyt edellä kerrotuin tavoin epäselväksi eli onko veden virtaamiseen vaikuttanut kantajasta johtuva ulkoinen syy (sairauskohtaus), joka on estänyt hänen toimintansa ja toisaalta kysymys on siitä, onko veden valuminen rakenteisiin aiheutunut asunto-osakeyhtiön vastuulla olevan viemärijärjestelmän viasta

Aikaisemmat kysymykset:

15.9.2020

31.8.2020

5.8.2020

22.7.2020

24.6.2020

9.6.2020

Lunastuslausekkeita eri ajoilta?

31.5.2020

Putkiremontti ja kylpyhuoneen pienentyminen, ei korvausta?

8.5.2020

Yhtiön korjausvelvollisuus ja vastikelisays?

26.4.2020

Vastike liiketilalle kaksin vai yksinkertaisena peruskorjauksessa?

20.4.2020

17.3.2020

Huoneiston käyttäminen vastoin yhtiöjärjestysmääräystä

10.3.2020

Yhtiökokouksen päätös muuttaa aiempaa päätöstä?

28.1.2020

Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen?

20.1.2020

Osakeyhtiön yhtiövastike?

16.1.2020

Rakennuksen kunnossapito?

16.1.2020

Yhtiökokouksen päätöksen moite?

9.1.2020

Osakkaan muutostyö ilmalämpöpumppu?

27.12.2019

Vahingonkorvauskanne asunto-osakeyhtiössä?

16.12.2019

Osakkaan korjausoikeus Asoy:ssä?

11.12.2019

Vastuu osakas hiekoituksesta?

9.12.2019

Sopimus osakkaan kanssa?

15.11.2019

Hallituksen jäsenen vastuu?

12.11.2019

Yhtiön korjausoikeus osakkaan tiloissa?

21.10.2019

Rakennuksen kunnossapito?

18.10.2019

Yhtiön suorittaman korjauksen huolellisuus ja vahingonkorvaus osakkaalle?

15.10.2019

Osakkaan korjaus ja asoy hyväksyntä?

16.9.2019

Osakkaa korvausvastuu valitsemansa urakoitsijan virheelllisestä työstä?

9.9.2019

Vedeneriste, pintalaatta ja yhtiön kunnossapitovastuu?

2.9.2019

Vastike virheellinen ja perusteeton etu?

26.8.2019

Onko asunnon ostaja sidottu edellisten omistajien tekemiin sopimuksiin?

19.8.2019

Vastikkeesta sopiminen ei sido uutta omistajaa?

4.8.2019

Osakkeenomistajan korjausoikeus ja yhtiön korvausvastuu?

23.7.2019

AsOy korjausvastuu ja perustaso?

7.7.2019

Voiko käyttömaksut siirtää vastikemaksuihin?