Asiassa oli kyse yhtiökokouspäätöksistä, jotka loukkasivat osakkaiden yhdenvertaisuutta, kun oli päätetty kaikkien osakkaiden yhtäläisellä maksuvelvollisuudella uudistus-, tasonparannus- ja kunnossapitotöistä, jotka eivät hyödyttäneet liiketiloja mitenkään vaan hyöty ja arvonnousu koituivat vain asuinhuoneistojen hyväksi.

K. Oy ei ollut saanut välitöntä tai välillistä hyötyä porraskäytävien entisöinnistä, ikkunoiden ja ovisummerien uusimisesta, datakaapeloinnista ja koteloinneista. Kysymyksessä olevista remonteista olivat hyötyneet vain
niistä päättäneet asuinhuoneistojen osakkaat. Remontit oli myös tehty tämän ajan tavanomaista tasoa laajempina ja tarpeettoman suurin kustannuksin.

Kyse oli ollut huomattavista summista. Kyse ei siten ollut
vain siitä, etteivät kaikki osakkeenomistajat olleet voineet hyötyä aivan kaikista töistä ja että heidän tulisi sietää vähäiset poikkeamat hyötynsä ja maksuosuutensa välillä. Korjaustöillä oli haettu asuinhuoneistojen osakkaille epäoikeutettua arvonnousua K. Oy:n kustannuksella.

Remontit olivat olleet tarpeettoman kalliita
tasonparannuksia, jotka aiheuttavat asunto-osakeyhtiölle huomattavia kustannuksia tulevaisuudessa ja myös erityisiä kunnossapitovelvoitteita.

Katso koko tapaus: Yhtiön korjausvelvollisuus ja vastikelisays?

Aikaisemmat kysymykset:

8.5.2020

Yhtiön korjausvelvollisuus ja vastikelisays?

26.4.2020

Vastike liiketilalle kaksin vai yksinkertaisena peruskorjauksessa?

20.4.2020

17.3.2020

Huoneiston käyttäminen vastoin yhtiöjärjestysmääräystä

10.3.2020

Yhtiökokouksen päätös muuttaa aiempaa päätöstä?

28.1.2020

Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen?

20.1.2020

Osakeyhtiön yhtiövastike?

16.1.2020

Rakennuksen kunnossapito?

16.1.2020

Yhtiökokouksen päätöksen moite?

9.1.2020

Osakkaan muutostyö ilmalämpöpumppu?

27.12.2019

Vahingonkorvauskanne asunto-osakeyhtiössä?

16.12.2019

Osakkaan korjausoikeus Asoy:ssä?

11.12.2019

Vastuu osakas hiekoituksesta?

9.12.2019

Sopimus osakkaan kanssa?

15.11.2019

Hallituksen jäsenen vastuu?

12.11.2019

Yhtiön korjausoikeus osakkaan tiloissa?

21.10.2019

Rakennuksen kunnossapito?

18.10.2019

Yhtiön suorittaman korjauksen huolellisuus ja vahingonkorvaus osakkaalle?

15.10.2019

Osakkaan korjaus ja asoy hyväksyntä?

16.9.2019

Osakkaa korvausvastuu valitsemansa urakoitsijan virheelllisestä työstä?

9.9.2019

Vedeneriste, pintalaatta ja yhtiön kunnossapitovastuu?

2.9.2019

Vastike virheellinen ja perusteeton etu?

26.8.2019

Onko asunnon ostaja sidottu edellisten omistajien tekemiin sopimuksiin?

19.8.2019

Vastikkeesta sopiminen ei sido uutta omistajaa?

4.8.2019

Osakkeenomistajan korjausoikeus ja yhtiön korvausvastuu?

23.7.2019

AsOy korjausvastuu ja perustaso?

7.7.2019

Voiko käyttömaksut siirtää vastikemaksuihin?