Osakeyhtiö ja osakas ovat erillisiä eikä osakas vastaa osakeyhtiön veloista. Mutta voiko osakkeenomistaja joutua vastuuseen yhtiön veloista jos yhtiö jatkuvasti perii osakkeenomistajilta liian vähäistä vastiketta ja tästä aiheutuu velkojille vahinkoa? Alla olevassa kiinteistöosakeyhtiössä näin katsottiin olevan. KKO perusteluissa todettiin: "Jos osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden ja käyttömaksujen taso asetetaan sellaiseksi, etteivät yhtiön tulot riitä kattamaan menoja, tällä tavoin mahdollisesti aiheutettu kajoaminen sidottuun pääomaan voi siten olla osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:ssä tarkoitettua laitonta varojenjakoa." Tämä on kuitenkin poikkeuksellista ja rajoittunee vain kiinteistöosakeyhtiöihin. Mutta myös asunto-osakeyhtiöissä voidaan joutua tämän tyyppisiin ongelmiin yhtiöissä, joissa on isoja yhtiölainoja.

Esillä olevassa tapauksessa asiakirjoista ilmenee, että osakkeenomistajilta perityt vastikkeet ja käyttömaksut ovat jatkuvasti olleet riittämättömiä yhtiölle otettujen luottojen aiheuttamien pääomakustannusten kattamiseen. Yhtiön oma pääoma onkin todettu kokonaan menetetyksi jo tilikaudella 1.11.1991 - 31.10.1992, minkä jälkeen yhtiön velkaantuneisuus on vuosi vuodelta edelleen kasvanut. Yhtiö ei tosin ole sitoutunut uusiin vastuisiin, mutta entisistä luotoista johtuneiden vastuiden lisääntyminen on kasvattanut velkamäärää olennaisesti.

Katso koko tapaus:

Aikaisemmat kysymykset:

24.6.2020

9.6.2020

Lunastuslausekkeita eri ajoilta?

31.5.2020

Putkiremontti ja kylpyhuoneen pienentyminen, ei korvausta?

8.5.2020

Yhtiön korjausvelvollisuus ja vastikelisays?

26.4.2020

Vastike liiketilalle kaksin vai yksinkertaisena peruskorjauksessa?

20.4.2020

17.3.2020

Huoneiston käyttäminen vastoin yhtiöjärjestysmääräystä

10.3.2020

Yhtiökokouksen päätös muuttaa aiempaa päätöstä?

28.1.2020

Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen?

20.1.2020

Osakeyhtiön yhtiövastike?

16.1.2020

Rakennuksen kunnossapito?

16.1.2020

Yhtiökokouksen päätöksen moite?

9.1.2020

Osakkaan muutostyö ilmalämpöpumppu?

27.12.2019

Vahingonkorvauskanne asunto-osakeyhtiössä?

16.12.2019

Osakkaan korjausoikeus Asoy:ssä?

11.12.2019

Vastuu osakas hiekoituksesta?

9.12.2019

Sopimus osakkaan kanssa?

15.11.2019

Hallituksen jäsenen vastuu?

12.11.2019

Yhtiön korjausoikeus osakkaan tiloissa?

21.10.2019

Rakennuksen kunnossapito?

18.10.2019

Yhtiön suorittaman korjauksen huolellisuus ja vahingonkorvaus osakkaalle?

15.10.2019

Osakkaan korjaus ja asoy hyväksyntä?

16.9.2019

Osakkaa korvausvastuu valitsemansa urakoitsijan virheelllisestä työstä?

9.9.2019

Vedeneriste, pintalaatta ja yhtiön kunnossapitovastuu?

2.9.2019

Vastike virheellinen ja perusteeton etu?

26.8.2019

Onko asunnon ostaja sidottu edellisten omistajien tekemiin sopimuksiin?

19.8.2019

Vastikkeesta sopiminen ei sido uutta omistajaa?

4.8.2019

Osakkeenomistajan korjausoikeus ja yhtiön korvausvastuu?

23.7.2019

AsOy korjausvastuu ja perustaso?

7.7.2019

Voiko käyttömaksut siirtää vastikemaksuihin?