Linkit

Oikeusministeriön taloyhtiöopas

Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto on laatinut uutta asunto-osakeyhtiölakia koskevan oppaan. Oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä uuden asunto-osakeyhtiölain tuomista muutoksista. Yhteenveto on linkitetty uuden lain pykäliin ja perusteluihin, jotta lukija voi helposti selvittää muutosten yksityiskohtaisen sisällön.

Oppaassa on koko uusi asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009 ja 547/2010), laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta (1600/2009 ja 548/2010) ja valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (365/2010) sekä niiden perustelut lainvalmisteluasiakirjoissa.


Kirjanpitolautakunnan yleisohje 2017 , joka sisältää selvitykset vastikkeista, rahastoinneista, korjaushankkeista jne