Lunastusoikeus asunto-osakeyhtiössä

Lunastuslauseke

Lunastuslausekkeet yhtiöjärjestyksissä ovat usein epäselviä, varsinkin vanhemmissa. Asunto-osakeyhtiölaissa on lunastusoikeuden olettamasäännös, jota noudatetaan mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty toisin. Olettamasäännöksen mukaan lunastusoikeus ei koske tilanteita, joissa osake siirtyy nykyiselle osakkeenomistajalle. Tämä on johdonmukaista koska osake ei joudu näin ulkopuoliselle ja sen on keskeinen peruste lunastusmääräysten ottamiselle yhtiöjärjestykseen.
Alla olevassa tapauksessa nykyinen osakkeenomistaja (omisti ennestään jo yhdet autotalliosakkeet) osti autotalliosakkeet. Toinen osakkeenomistaja (omisti asunto-osakkeet) vaati lunastusta ja maksoi kauppahinnan. Olettamasäännöksen mukaan lunastustilannetta ei olisi syntynyt koska ostaja oli jo ennestään osakkeenomistaja.
Asia riitautui ja käräjäoikeus hylkäsi lunastusvaatimuksen mutta hovioikeus hyväksyi sen. Asia eteni Korkeimpaan oikeuteen, joka vahvisti hovioikeuden tuomion ja katsoi että lunastajalla oli oikeus lunastaa osakkeet. Katso Finlex KKO 2022:59 (tapaus myös alempana).

Asiassa oli ratkaisevaa se, että yhtiöjärjestyksessä oli lauseke, jossa todettiin että lunastusoikeus koski autotalliosakkeita, joista nyt oli kysymys, eikä siinä mainittu että lunastusoikeutta ei olisi jos ostaja olisi nykyinen osakkeenomistaja. Yhtiöjärjestys ajoi siis lain olettamasäännöksen ohi. Tätä tulkintaa Korkein oikeus perusteli sillä, että yhtiöjärjestyksen määräys oli kuitenkin selvästi kirjoitettu ja sen taustalla voitiin katsoa olevan ajatus, että asunto-osakkeiden omistajille annetaan mahdollisuus hankkia (esim. lunastuksella) itselleen autotalliosake. Tässä ostaja siis omisti jo ennestään yhden autotalliosakkeen.

Katso myös KKO 2013:75
https://www.asoyriidat.fi/kko201375-lunastuslausek...

Katso lisäksi mitä kirjoitettu
https://www.asuntokaupanvirheet.fi/lunastusoikeus-...

asunto-osakeyhtiö, lunastus, osake, lunastushinta, yhtiöjärjestys
KKO:2022:59
Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat - Osakkeen lunastaminen - Yhtiöjärjestys - Yhtiöjärjestyksen tulkinta