Vastikkeet (common expences chapter 3)

Osakas maksaa yhtiölle vastiketta, jolla katetaan yhtiön kulut. Koska kuluja on erilaisia myös vastikkeita voi olla erilaisia riippuen mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu. Yhtiöjärjestys onkin tärkeä selvitettäessä, mitä vastikkeita osakas on velvollinen maksamaan (AOYL 3:1§).

Vastikkeita voi olla:

1. Normaali hoitovastike, jota kerätään kaikkiin kuluihin, joihin ei ole yhtiöjärjestyksessä määritelty erillistä vastiketta. Joissain yhtiöissä on vain yksi vastike, jota maksetaan esim. neliöiden tai osakkeiden määrän tai aiheutuneiden kulujen perusteella (AOYL 4§).

2. Pääomavastikeella / rahoitusvastikkeella rahoitetaan isompia kulueriä esim. peruskorjauksia (AOYL 3:3§).

3. Tontinvuokravastikkeella katetaan tontin vuokraamisesta johtuvia kuluja.

4. Hissivastikkeella katetaan hissin käytön kustannuksia.

5. jne. mitä yhtiöjärjestyksessä määrätäänkin.

Mutta kuten edellä on todettu, voi olla että yhtiöllä on vain tuo yksi tavanomainen yleinen hoitovastike eli yleinen vastike, jolla katetaan kaikki kulut. Muut täytyy kaikki löytyä yhtiöjärjestyksestä.

Vastikeriidat ovat tyypillisiä riitoja asunto-osakeyhtiöissä. Ne syntyvät siinä vaiheessa kun yhtiössä suunnitellaan peruskorjauksia ja osakkaiden vastikemaksu nousevat moninkertaiseksi. Tämä onkin riski osakkeen omistuksessa. Yhtiökokous voi tehdä yksinkertaisella enemmistöllä isoja peruskorjauspäätöksiä. Ja näihin on vähemmistön tyydyttävä, jos päätökset muuten ovat lain mukaisia.

AOYL 3:2§:ssä säädetään mitkä menot vastikkeilla katetaan.

Vastikkeiden määristä tehdään päätökset kuten AOYL 6 luvussa on säädetty. Normaali tapa on yksinkertainen enemmistö eli yli puolet läsnäolevista äänistä. Poikkeuksellinen vastike päätös voidaan tehdä vain 2/3 määräenemmistöllä. Ja joissain tapauksissa tarvitaan kaikkien tai ainakin niiden suostumus, joita vastike koskee.

Katso vastikkeista kirjanpitolautakunnan ohje 2017.