Osakas eli osakkeenomistaja

Osakas eli osakkeenomistaja

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja on yksityinen henkilö tai yritys, joka omistaa yhtiön osakkeita.

Omistusoikeus syntyy useinmiten kaupan kautta, jota säätelee asuntokauppalaki. Katso asunto-osakkeen kaupan tekemiseen liittyviä kirjoituksia.

Sitä säätelee asunto-osakeyhtiölaki eli lyhennettynä AOYL.

Yhtiöjärjestys määrittää sen perussäännöt.

Osakkeenomistaja hallitsee eli asuu huoneistoa, jonka osakkeet hän omistaa. Eli yhtiö omistaa rakennuksen ja osakas osakkeet.

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaa enemmistöperiaatteella.

Yksittäistä osakasta suojellaan monin tavoin.