Asunto-osakeyhtiöihin liittyviä lakeja

Asunto-osakeyhtiöihin liittyviä lakeja

Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex) voimassaoleva

Vahingonkorvausvelvollisuus osakkeenomistajan HE 24 luku 2§

Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölaiksi perinteisessä asetusmuodossa HE 24/2009 ja selaimella HE 24/2009

Tässä sen jälkeiset keskeiset hallituksen lain muutosesitykset.

Hallituksen esitys 6 luku 32§ (hissi jälkiasennus) ja 34§ (tuomioistuimen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta) HE23/2010

Hallituksen esitys huoneistotietojärjestelmästä (eli paperisista osakkeista luopuminen) HE127/2018

Hallituksen esitys 250/2022 muutostyön suorittaminena yhtiön tai osakkeenomistajan toimesta

HE 250/2022

Hallituksen esitys purkamisen ja uusrakentamisen helpottamiseksi 6, 22 ja 23 luku HE 210/2018 vp