Asunto-osakeyhtiö, mikä se on?

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka huoneistoista suurin osa on asumiskäytössä.

Sitä säätelee asunto-osakeyhtiölaki eli lyhennettynä AOYL.

Yhtiöjärjestys määrittää sen perussäännöt.

Osakkeenomistaja hallitsee eli asuu huoneistoa, jonka osakkeet hän omistaa. Eli yhtiö omistaa rakennuksen ja osakas osakkeet.

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaa enemmistöperiaatteella.

Yksittäistä osakasta suojellaan monin tavoin.

Asunto-osakeyhtiöt ovat myös varsinaisia riitapesiä. Sitä helpottamaan on nämä sivut.