Osakkeenomistajan korjausoikeus ja muutostyöt

Kunnossapitovastuu jakautuu yhtiön ja osakkaan välillä kuten AOYL 4 luvussa on määritelty. Huoneiston pinnat kuuluvat osakkeenomistajalle ja rakenteet taloyhtiölle on karkea jakoperiaate. Suuri osa asoyriidoista koskeekin juuri tätä kysymystä, kenelle kuuluu esim. kph korjausvastuu ja miten kustannukset jaetaan?

Mutta milloin osakkaalla on korjausoikeus tai oikeus tehdä omia muutostöitä. AOYL 4 luvussa määritellään korjausoikeutta ja 5 luvussa oikeus tehdä muutostöitä.

Korjausoikeutta (AOYL 4luku 4§) koskevat kysymykset heräävät tyypillisesti kun osakas ilmoittaa viasta (AOYL 4:8§) vaatii yhtiötä selvittämään ja korjaamaan epäilemiänsä vikoja ja vaurioita huoneistossaan. Ongelma syntyy siinä vaiheessa kun yhtiön isännöitsijä ja/tai hallitus ei näe syytä selvitystoimiin tai korjaustoimiin ryhtymiselle. Silloin osakkaan on asetettava yhtiölle kohtuullinen aika em. toimille esim. 1kk uhalla, että muuten osakas suorittaa esim. selvitystyön itse ja lähettää saamansa laskun yhtiölle maksettavaksi (tai maksaa itse ja vaati saman korvauksena yhtiöltä). Jos mitään vikaa ei löydy jää vahinko tietysti ostajalle, mutta jos vikaa löytyy, kuuluu yhtiön maksaa lasku. Ja tällöin yhtiön on ryhdyttävät myös korjaustoimiin. Mutta jos tällaiseenkään ei ryhdytä, täytyy osakkaan taas vaatia yhtiöltä korjausta uhalla, että tekee itse ja vaatii korvauksia yhtiöltä.

Tämän tyyppisestä riidasta katso:

HelHo 30.10.2019, jossa yhtiö tuomittiin korvauksiin osakkaalle tämän suorittamista kylpyhuoneiden korjauksista.

Milloin osakas voi tehdä muutostöitä asunnossaan vaikka se kohdistuisi rakenteisiin ja kuuluisi siten yhtiön korjausvastuulle? Normaalisti yhtiö päättää mitä korjauksia ja muutoksia voidaan huoneistossa tehdä. Mutta jos osakas ei saa lupaa esim. saunan rakentamiseen tai jäähdytyslaitteen asentamiseen tai parvekelasituksen asentamiseen, osakas voi hakea lupaa tuomioistuimelta kuten AOYL 5 luvussa on määrätty.