Asoyriidat.fi sivuilta löydät esimerkiksi Korkeimman- ja hovioikeuden ratkaisut sekä hyödyllistä tietoa asunto-osakeyhtiölakiin liittyen.

Vastikkeet?

Osakas maksaa yhtiölle vastiketta, jolla katetaan yhtiön kulut. Koska kuluja on erilaisia myös vastikkeita voi olla erilaisia riippuen mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu. Yhtiöjärjestys onkin tärkeä selvitettäessä, mitä vastikkeita osakas on velvollinen maksamaan (AOYL 3:1§).

Osakkeenomistajan korjausoikeus ja muutostyöt?

Kunnossapitovastuu jakautuu yhtiön ja osakkaan välillä kuten AOYL 4 luvussa on määritelty. Huoneiston pinnat kuuluvat osakkeenomistajalle ja rakenteet taloyhtiölle on karkea jakoperiaate. Suuri osa asoyriidoista koskeekin juuri tätä kysymystä, kenelle kuuluu esim. kph korjausvastuu ja miten kustannukset jaetaan?

Mutta milloin osakkaalla on korjausoikeus tai oikeus tehdä omia muutostöitä. AOYL 4 luvussa määritellään korjausoikeutta ja 5 luvussa oikeus tehdä muutostöitä.

Hallituksen jäsenen vastuu?

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet ovat usein maallikkoja. Moni kieltäytyy hallituksen jäsenyydestä koska pelkää joutuvansa vastuuseen mahdollisista vahingoista. Vastuun syntyminen on kuitenkin poikkeuksellista. Tyypillisiä vastuutilanteita...